nocni atelier

nocni atelier

NOČNÍ ATELIÉR

Akce, která zve širokou veřejnost na kulturní tematické večery s výtvarným uměním. Součástí je přednáška odborníka na vybrané téma ze světa umění, promítání filmu o významných umělcích, beseda a volná tvorba účastníků. 

 

Program večera:

Velká učebna

Malá učebna

 1. Úvodní přivítání (19:00)

 2. Přednáška (19:15 – 20:15)

Volná tvorba účastníků

 3. Promítání filmu (20:30 – 22:00)

 4. Diskuse a beseda

 5. Rozloučení (23:30)


Přednášející:  Ing.Arch. Adam Windsor, Mgr. Kateřina Kopečková, Jan Mastik

(O přednášejících se více dozvíte v tomto článku).