Letní program a tábory

V létě 2023 pořádáme:

Plenéry

Noční ateliéry

Malujeme a tvoříme

Malujeme s Drakem 

Přihlášky zde

 

a

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 5-11let

ART CAMP pro mládež 12-18 let

 

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 5-11let

Pro děti od 5 do 11 let pořádáme tradiční letní příměstský tábor plný malování, kreslení, tvoření a zajímavých výletů a exkurzí. S dětmi se pouštíme do větších projektů, které vyžadují přípravu a více času na realizaci. Krok za krokem se tedy propracováváme tématem a učíme děti nejen ovládnout techniku, ale i zapojit své vlastní osobité chápání světa. Pracujeme s konceptem výuky výtvarné výchovy "Skutečná kreativita", který vede děti k projevení jejich vlastního tvůrčího myšlení.

Děti přichází do ateliéru každý den ráno a odpoledne zase odchází domů. Půlku dne trávíme v ateliéru při výtvarné práci a půlku dne věnujeme výletům, hrám a pobytu venku. Aktivity dělíme na tři tvůrčí bloky a jejich náplň určujeme dle potřeby a počasí. Na oběd docházíme do blízké jídelny a pokud počasí dovolí, polední pauzu máme na dětském hřišti nebo v parku.

Letos opět zařadíme do programu celodenní výlet z České chalupy k Lesnímu koupališti plný her a venkovního tvoření. Tradičně se půjdeme podívat do galerie a do ateliéru nějakého místního umělce.

Děti budou rozděleny do dvou skupin podle věku, aby výtvarná zadání odpovídala jejich schopnostem a potřebám. První skupina přibližně 5-7 let, druhá 8-11 let. Dopoledne bude každá skupinka v jedné učebně tvořit zvlášť a odpolední program stráví společně. Poslední den tábora uspořádáme v ateliéru výstavu s vernisáží, kde mohou rodiče shlédnout vzniklé práce.

 

1.turnus: 24.7. - 28.7. 2023

2.turnus: 14.8. - 18.8. 2023

3.turnus: 28.8. - 1.9. 2023

 

Harmonogram dne (přibližný):

8:30 – 9:00              Příchod do ateliéru

9:00 – 10:30            1. tvůrčí blok – tvorba v ateliéru

10:30 – 10:45          svačina

10:45 – 12:15          2. tvůrčí blok – tvorba v ateliéru

12:30 – 14:00          Oběd, pauza

14:00 – 16:30          3. tvůrčí blok – pobyt a tvorba venku

16:30 - 17:00           odchod dětí domů

 

Program týdne:

Pondělí: kresba a malba, návštěva ateliéru vybraného libereckého umělce 

Úterý: Celodenní výlet do přírody plný her a tvoření

Středa: Vyrábění a tvoření z různých materiálů na téma: deskové hry

Čtvrtek: Sochařská a prostorová tvorba, návštěva galerie Lázně

Pátek: Kreativní rozcvičky, příprava a realizace závěrečné výstavy

 

Lektorky: Mgr. Kateřina Kopečková, Šárka Sochová Landová, Věra Bělinová, Zuzana Pitnerová, Sabina Falcmanová

Počet dětí: 6-20

cena: 3300,- Kč

- v ceně je celodenní výtvarný program, dopolední svačina, oběd, jízdné, veškeré materiály a pomůcky

- děti budou navíc potřebovat baťůžek s vlastní svačinou a pitím na odpolední pobyt venku

 Pro více informací se obraťte na lektorku Kateřinu Kopečkovou: kopeckovakaterina@seznam.cz, tel.: 732 310 471

 přihlášky ZDE

 

 

ART CAMP pro mládež 12-18 let

Termín: 10.7. – 14.7.2023 

Každý den jedinečný umělecký program, každý den jiný odborník na dané téma, každý den zajímavá exkurze. Jak aplikovat výtvarnou tvorbu do praxe? Jak svoje hobby proměnit v povolání? Inspirace, motivace i zdokonalení vlastní tvorby.

Pětidenní docházkový tábor s programem od 9:00 do 16:00, včetně oběda. Vhodné pro starší děti se zájmem o výtvarné umění, kteří začínají hledat cestu, jak svůj zájem a nadání uplatnit v profesním životě.

V průběhu každého dne tráví děti část programu vlastní tvorbou a část exkurzí do ateliérů, studií či galerií. Na závěr pořádáme výstavu prací vzniklých na táboře.

 

Program letošního ročníku:

Pondělí - architektura, Zdeněk Daniel (https://zdenek-daniel-architekt.cz/)

Úterý - Design skla, Sabina Falcmanová (absolventka UMPRUM Ateliér skla)

Středa - Vizuální a grafický design

Čtvrtek - Základy kresby a malby (stínování, míchání barev, perspektiva, a další), Zuzana Pitnerová

Pátek - Sochařská tvorba, Jakub Janďura

 

 

Počet dětí: 6-20

cena: 3500,- Kč

- v ceně je celodenní výtvarný program, dopolední svačina, oběd, jízdné, vstupné, veškeré materiály a pomůcky

Přihlášky ZDE