Souhlas - GDPR

ATELIÉR TUBA z. ú.,

IČ: 09667130, Felberova 123/3, 460 05 Liberec V- Kristiánov

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 

Tímto uděluji souhlas ATELIÉRU TUBA z.ú. (dále jen „Ústav“), aby ve smyslu zákona

č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních

údajů“), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR), níže uvedeným způsobem zpracovával mé nebo mého nezletilého dítěte tyto osobní údaje:

  1. Použití fotografie mé osoby či mého nezletilého dítěte pro informativní účely o aktivitách Ústavu a jeho programech (kurzy, workshopy, výstavy, tábory) ve veřejných kanálech (např. sociální sítě – Facebook, Instagram, LinkedIn, webové stránky či v hromadných sdělovacích prostředcích).
  2.  Zachycení a uveřejnění mnou či mým nezletilým dítětem vytvořeného díla ve veřejných kanálech (např. sociální sítě – Facebook, Instagram, LinkedIn, webové stránky či v hromadných sdělovacích prostředcích) pro informativní a propagační účely činnosti Ústavu.

 

A aby zpracovával o mně tyto osobní údaje:

  1. Souhlasím se zpracováním jména a příjmení;
  2. Souhlasím se zpracováním adresy bydliště;
  3. Souhlasím se zpracováním data narození;
  4. Souhlasím se zpracováním telefonního čísla;
  5. Souhlasím se zpracováním e-mailové adresy;

Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat a žádat o výmaz osobních údajů, a to e-mailem či písemně formou dopisu zaslaného na kontaktní adresu Ústavu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby tohoto odvolání.

Jsem si vědom/a, že nezletilé dítě a já (jako jeho zákonný zástupce) máme právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování, na provedení opravy poskytnutých osobních údajů, požadovat omezení zpracovávání či přenesení údajů pro předání jinému správci či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si dále vědom/a, že neudělení souhlasu či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoli znevýhodnění či poškození dítěte a mě a našich práv ze strany Ústavu.

Souhlas uděluji svobodně a vážně, na základě prostudování výše uvedených informací.