Semestrální výstava v liberecké knihovně

V prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci vystavují studenti našeho ateliéru svá díla. Vidět tu můžete práci dětí z kurzů pro rodiče s dětmi 2- roky, rodiče s dětmi 3-5 let, dětí 5-7 let a dětí 8-11 let.

Další práce patří studentům kresby a malby 12-18 let, kresby a malby začátečníci i pokročilí, studentům akvarelu, olejomalby, realistické kresby, abstrakce, volné malby a portrétu a figury.

Najdete tu také práci studentů sochařství a výrobky z keramiky dětí i dospělých.

Výstavu si můžete prohlédnout od soboty 6. ledna od 18 hodin do 20. ledna.